>


       "Şcoala noastră, împreună cu toţi factorii educaţionali, asigură tuturor elevilor proveniţi din mediul multicultural, şanse egale de studiu, protecţie socială, dezvoltarea intelectuală şi implicit a carierei prin întărirea şi diversificarea laturii formative a procesului educaţional."

DIRECTOR prof. Violeta Grigorică


PERSONAL DIDACTIC

I. Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Catedra de Limba şi literatura română:
• Prof. Grigorică Violeta - gradul didactic II

Catedra de limbi moderne:
• Limba engleză - Prof. Sîrghe Andreea - gradul didactic definitiv

II. Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe
Catedra de matematică:
• Prof. Toma Stan - gradul didactic II

Catedra de fizică- chimie –biologie:
• Prof. Radu Mariana - gradul didactic I


III. Aria curriculară: Om şi societate
Catedra de istorie – cultură civică-geografie-religie:
• Prof. Mihu Constanţa - gradul didactic I
• Prof. Paraschiv Dorel - gradul didactic definitiv

IV. Aria curriculară: Educaţie fizică şi sport
• Prof. Lazar Razvan - gradul didactic definitiv

V. Aria curriculară: Tehnologii – informatică
• Prof. Ciotea Ionuţ - debutant

Învăţământul preşcolar:
• Educ. Arsene Adriana - gradul didactic I
• Educ. Paraschiv Gabriela - gradul didactic II
• Educ. Stamate Liliana - gradul didactic I

Învăţământul primar:
• Inst. Avram Victoria - gradul didactic I
• Înv. Buftea Elena - gradul didactic I
• Inst. Rusu Liliana - gradul didactic II
• Prof. Cojocaru Laura - gradul didactic I

Secretar: Ciotea Ionuţ


ELEVI

a) Grădiniţa cu program normal Bilieşti – 3 grupe – un singur schimb (8 - 12)
• grupă combinată (mică şi mijlocie) – 24 copii
• grupă mare - 15 copii
• grupă pregătitoare - 12 de copii

b) Scoala cu clasele I-VIII, Nr. 1, Bilieşti – 8 clase – un singur schimb (8-14)
• clasa I - 27 elevi
• clasa II - 20 elevi
• clasa III - 24 elevi
• clasa IV - 13 elevi
• clasa V - 10 elevi
• clasa VI - 27 elevi
• clasa VII - 16 elevi
• clasa VIII - 16 elevi


© Copyright 2010. Scoala BILIEŞTI - Toate drepturile rezervate.
Design by SC SOFTAGORA SRL