>


       "Şcoala noastră, împreună cu toţi factorii educaţionali, asigură tuturor elevilor proveniţi din mediul multicultural, şanse egale de studiu, protecţie socială, dezvoltarea intelectuală şi implicit a carierei prin întărirea şi diversificarea laturii formative a procesului educaţional."    PARTENERII SOCIALI IMPLICATI ÎN DEZVOLTAREA ŞCOLARĂ        Conducerea şcolii cooperează cu comitetele şi comisiile existente în şcoală şi menţine relaţii de parteneriat principiale cu institutiile ce au atributii in educarea elevilor.

         In comună, în afară de instituţiile Primărie, Poliţie, Dispensar, Biserică şi Scoala nu există decât magazine care sunt prost aprovizionate, cetăţenii fiind nevoiţi să se aprovizioneze cu cele necesare de la cel mai apropiat oras, Focşani.

        Situaţia econimică a locuitorilor comunei este de nivel bun, multe familii trăind din aşa numitul ajutor social, din alocaţia copiilor şi mai rar din puţinele activităţi ocazionale. Aceasta se reflectă în mod vădit şi în nivelul de cultură al oamenilor din comună. Ramura de bază a economiei o constituie agricultura, care in general nu este rentabilă din cauza solurilor neproductive.

        Unii copii sunt hrăniţi neadecvat (de cele mai multe ori sunt văzuţi în curtea şcolii mâncând biscuiţi), în unele familii se consumă alcool şi de aici derivă vocabularul folosit de părinţi şi de copii, vorbe greu de suportat de cei din jur. 65 % din familii nu au în casă o carte, nu au citit o carte si nu au interesul îndreptat spre cultură (radioul si televizorul sunt folosite in familie pentru manele si muzica populara). De aici se observă că majoritatea oamenilor nu înţeleg rolul pe care trebuie să-l aibă cetăţenii în calitatea lor de societate civilă, atât la părinţi, cât şi la elevi se observă o notă accentuată de frică şi timiditate în ceea ce priveşte poziţia omului faţă de instituţiile din comună.

         Trebuie să mai adaugăm că şi puţinele familii care au o oarecare poziţie socială şi economică nu se implică în sprijinirea formării unei orientări de libertate a gândirii şi exprimării.

         De aceea şcoala trebuie să facă eforturi serioase mai ales în munca de educaţie pentru ca viitorii locuitori ai obştei să-şi asume responsabilităţi şi să ştie să-şi ceară drepturile ce li se cuvin prin legile ţării.

         Sărăcia a determinat ca unii părinţi să plece la muncă în alte ţări, lăsând întreaga responsabilitate materială şi educativă pe seama bunicilor care, copleşiţi de nevoi, neglijează tocmai ceea ce este mai important, educaţia copiilor, fapt de care acestia profită din plin.

        In general, atât cetăţenii comunei, cât şi elevii, sunt dispuşi să coopereze în mod normal cu şcoala pe care o consideră ca un factor de necesitate şi maximă importanţă în instruirea, educarea şi formarea tinerilor pentru viaţă şi societate.

        Pentru a-şi îndeplini misiunea de for educativ, şcoala mai are însă de parcurs câteva etape decisive şi anume: o dotare corespunzătoare cerinţelor actuale, încadrarea şcolilor cu personal calificat şi stabil în comună (dacă s-ar putea să se atragă cât mai multe cadre didactice din rândul tinerilor din localitate), procurarea unor materiale care sâ fie atractive şi folositoare în desfăşurarea activităţilor extraşcolare, lărgirea posibilităţilor elevilor de a avea acces la mijloacele mass-media, găsirea unor posibilităţi de a înlesni comunicarea şcoală-elev, şcoală-familie, şcoală-instituţiile comunităţii, prin introducerea unei staţii de radioficare în circuit închis cu posibilităţi de extindere şi la unele familii din apropiere, care ar putea deveni difuzori voluntari ai şcolii, prin tipărirea unei reviste care să prezinte aspecte din şcoală, dar şi unele îndrumări cerute de viaţa satului ce pot fi folositoare locuitorilor comunei. Tot in aceasta ordine de idei, s-ar cere şi instruirea elevilor în unele meserii casnice, care ar da posibilitatea unor tineri să le practice în vederea asigurării traiului şi ar menţine tinerii în cadrul comunei.

        Profilul persoanelor care au nevoie de mai multe informaţii, îndrumarea şi consilierea prezintă câteva caracteristici comune care determină şcoala să-şi stabileasca ca primă misiune menţinerea “uşilor deschise” pentru toţi cei care au nevoie de educaţie indiferent de etnie , religie, ţinând cont de calitatea ei, de comunitate, căutând să satisfacă nevoia fiecărui copil de a se simţi competent, legat de alţii şi autonom.

         Pentru ca unitatea şcolară să facă faţă problematicii comunicării la nivelul membrilor comunităţii ar trebui să ofere celor interesati posibilităţi reale de informare şi de colaborare pentru atingerea unor teluri educative comune pentru copii şi adulţi.


© Copyright 2010. Scoala BILIEŞTI - Toate drepturile rezervate.
Design by SC SOFTAGORA SRL