>


       "Şcoala noastră, împreună cu toţi factorii educaţionali, asigură tuturor elevilor proveniţi din mediul multicultural, şanse egale de studiu, protecţie socială, dezvoltarea intelectuală şi implicit a carierei prin întărirea şi diversificarea laturii formative a procesului educaţional."   PRIORITATILE POLITICII EDUCATIONALE ALE SCOLII NOASTRE


        1. Descentralizarea sistemului de învăţământ:

        • eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale;
        • democratizarea sistemului educaţional ;
        • asigurarea transparenţei actului managerial;
        • asigurarea accesului şi echităţii în educaţie;
        • stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice.


        2. Asigurarea calităţii în activitatea de educaţie, ceea ce presupune:

        • Proiectarea, organizarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţăturii conform curriculumu-lui educaţional;
        • monitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional cu accent pe adaosurile progresive ale învăţării;
        • evaluarea internă a rezultatelor;
        • evaluarea externă a rezultatelor.


        3. Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice:

        • formarea directorilor şi a cadrelor didactice pe probleme de evaluare şi asigurarea calităţii;
        • perfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice şi masterate;
        • alte programe ale ISJ şi CCD pentru toate cadrele didactice.


© Copyright 2010. Scoala BILIEŞTI - Toate drepturile rezervate.
Design by SC SOFTAGORA SRL