>


       "Şcoala noastră, împreună cu toţi factorii educaţionali, asigură tuturor elevilor proveniţi din mediul multicultural, şanse egale de studiu, protecţie socială, dezvoltarea intelectuală şi implicit a carierei prin întărirea şi diversificarea laturii formative a procesului educaţional."

        1. CURRICULUM


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

1. Comunicări eficiente si punerea în contact a tuturor membrilor comunitătii educative (profesori, elevi, părinti, autorităti, organizatii, agenti economici, etc).

2. Centralizarea logică si coerentă a informatiei privind formarea profesională în cadrul unui sistem informational permisiv, prin cooperare cu institutiile, programele si proiectele care desfăsoară activitate în acest domeniu.

3. Contacte între profesori, nu doar în plan educational, ci si în medii sociale, culturale, economice, etc.

4. Existenta programelor pentru curriculum-ul ales si a bibliografiei aferente.

5. Libertatea profesorilor de a propune optionale interesante.

6. Existenta programelor de formare pentru adulti - reconversie profesională.

7. Activitatea profesorilor în practica profesională curentă este exclusiv în beneficiul elevului si al procesului de învătământ.

8. Rezultatele foate bune obtinute de către elevi la concursuri.

1. Cantitatea prea mare de informatii, prezentate expozitiv, neatractiv.

2. Lipsa unei conduite curent -evaluative si autoevaluative a fiecărui cadru didactic.

3. Anularea posibilitătii de alegere a elevului, în conformitate cu atitudinile, interesele, proiectele sale, a pachetului de optionale din C.D.S.

4. Modul de utilizare si folosire al spatiului destinat sălilor de clasă, laboratoarelor.

5. Preocuparea insuficientă a dirigintilor în desfăsurarea activitătilor extracurriculare (dirigentie, activităti educative, orientare si consiliere profesională).

6. Neaplicarea consecventă a Regulamentului Scolar.

7. Metodologii învechite.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
1. Colaborarea cu Inspectoratul Scolar Judetean , autoritătile locale, agentii economici, Comitetul de Părinti.

2. Reglementările în vigoare (ordine, note M.E.C.)


1. Existenta a prea multe variante de manuale.

2. Depedenta fată de deciziile nivelurilor ierarhice superioare.

3. Absenta unui sistem national unitar de certificare a competentelor profesionale.        2. DEZVOLTARE SI RELATII CU COMUNITATEA


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

1. Majoritatea profesorilor sunt titulari cu grade didactice maxime, ceea ce dovedeste preocuparea lor permanentă pentru autoperfectionare

2. Buna colaborare între profesorii aceleiasi catedre.

3. Consiliul de Administratie si Consiliul de Curriculum este alcătuit din persoane active, motivate superior, cu un înalt nivel profesional.

4. Număr mare de elevi -214- proveniti din diferite medii sociale.

5. Personalul didactic auxiliar este pregătit corespunzător din punct de vedere profesional.

6. Personalul administrativ - calificat si motivat profesional.

1. Mentalităti defectoase.

2. Formarea profesională cu minusuri si lipsa vocatiei, într-un număr mic de cazuri; motivatie insuficientă în special pe plan financiar.

3. Existenta unei atmosfere tensionate.

4. Fluctuatia personalului din compartimentul financiar.

5. Lipsa unui psiholog.

6. Elevi cu bagaj redus de cunostinte care optează pentru scoala noastra.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

1. Colaborarea cu Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea.

2. Colaborarea cu agentii economici pentru efectuarea practicii productive.

1. Planul de scolarizare - în scădere.

2. Factorii demografici - scăderea populatiei scolare.© Copyright 2010. Scoala BILIEŞTI - Toate drepturile rezervate.
Design by SC SOFTAGORA SRL