>


       "Şcoala noastră, împreună cu toţi factorii educaţionali, asigură tuturor elevilor proveniţi din mediul multicultural, şanse egale de studiu, protecţie socială, dezvoltarea intelectuală şi implicit a carierei prin întărirea şi diversificarea laturii formative a procesului educaţional."COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
An şcolar 2011-2012


Nr. crt   Numele şi prenumele   Responsabilităţi  
1 Grigorică Violeta Director  
2 Paraschiv Gabriela Grădiniţa cu program normal, Bilieşti  
3 Cojocaru Laura Responsabil curriculum  
4 Radu Mariana Responsabil protecţia muncii  
5 Ciotea Ionut Responsabil serviciul contabilitate 
6 Puiu Ionut Reprezentant al primarului  
7 Mihalache Aurel Reprezentant al Consiliului local  
8 Chiticaru Remus Reprezentant al părinţilor  
9 Bunădimineaţa Diana Reprezentant al părinţilor și agent economic  


© Copyright 2010. Scoala BILIEŞTI - Toate drepturile rezervate.
Design by SC SOFTAGORA SRL