>


       "Şcoala noastră, împreună cu toţi factorii educaţionali, asigură tuturor elevilor proveniţi din mediul multicultural, şanse egale de studiu, protecţie socială, dezvoltarea intelectuală şi implicit a carierei prin întărirea şi diversificarea laturii formative a procesului educaţional."COMITETUL PĂRINŢILOR
An şcolar 2011-2012


Nr. crt   Numele şi prenumele   Responsabilităţi  
1 Chiticaru Remus preşedinte – membru în CA  
2 Mihu Constanta vicepreşedinte  
3 Puiu Sinica casier  
4 Dan Eugen membru 
5 Bunădimineaţa Diana membru 
6 Chiticaru Doiniţa membru 
7 Postelnicu Dumitra membru 
8 Oprea Geta membru 


© Copyright 2010. Scoala BILIEŞTI - Toate drepturile rezervate.
Design by SC SOFTAGORA SRL