>


       "Şcoala noastră, împreună cu toţi factorii educaţionali, asigură tuturor elevilor proveniţi din mediul multicultural, şanse egale de studiu, protecţie socială, dezvoltarea intelectuală şi implicit a carierei prin întărirea şi diversificarea laturii formative a procesului educaţional."COMPONENŢA COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII
An şcolar 2011-2012


Nr. crt   Numele şi prenumele   Responsabilităţi  
1 Grigorică Violtea Director  
2 Rusu Liliana Responsabil comisie  
3 Mihu Constanţa Consilier educativ  
4 Arsene Adriana Reprezentant Grădiniţa cu program normal, Bilieşti 
5 Sîrghe Andreea Reprezentant – sindicat 
6 Dan Eugen Părinte 
7 Puiu Sinica Părinte - reprezentant al CL 


© Copyright 2010. Scoala BILIEŞTI - Toate drepturile rezervate.
Design by SC SOFTAGORA SRL