>


       "Şcoala noastră, împreună cu toţi factorii educaţionali, asigură tuturor elevilor proveniţi din mediul multicultural, şanse egale de studiu, protecţie socială, dezvoltarea intelectuală şi implicit a carierei prin întărirea şi diversificarea laturii formative a procesului educaţional."     ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2013-2014

      PENTRU CIRCUMSCRIPTIA SCOLARA SE VA TRECE COMUNA BILIESTI

Clasa pregatitoare 2013-2014 - INFORMATII PENTRU PARINTI
Proiect - Calendarul înscrierii în învățământul primar
Proiect - Metodologie privind înscrierea copiilor în învățământul primar                PREZENTAREA ŞCOLII


        I.1. Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 1, Bilieşti, în contextul învăţământului preuniversitar actual:

        Aşezat între două ape, Putna şi Siret, satul Bilieşti există înainte de 1900, numindu-se Ghileşti. În ceea ce priveşte denumire acestuia există mai multe presupuneri: pe de o parte de la locul unde se ghilea cânepa pe malul Siretului, iar pe de alta de la existenţa în partea de răsărit a oraşului Odobeşti a unei străzi numită Uliţa Ghilei, pe care existau oameni care aveau acest nume şi care au coborât cu turmele până în şesul Siretului.
        Actualmente, comuna Bilieşti nu dispune de obiective economice sau de alte surse care sa atragă forţa de munca, fapt ce face ca majoritatea populaţiei să lucreze în agricultura. Solul puţin fertil, lipsa tehnicii agricole cât şi lipsa unor specialişti in domeniu au ca urmare producţii slabe, mult sub cerinţele cetăţenilor, situaţie care determină gradul accentuat de sărăcie a populaţiei din comună.
        Gradul de cultură este influenţat de baza materială a cetăţenilor şi de activitatea pe care o desfăşoară. Puţini locuitori au acasă o bibliotecă şi foarte puţini dintre aceştia citesc o carte. Singurul mod de transmitere a informaţiilor îl constituie radioul şi televizoarele; acolo unde exista se folosesc cu precădere in zilele de sărbătoare şi se axează pe vizionarea unor programe de muzica populară şi manele.
        In această ordine de idei se pot preciza următoarele: comuna Bilieşti este situată la 20 de km de Focşani, poziţie care o favorizeaza din punct de vedere economic şi chiar cultural. Locuitorii comunei vin destul de des în contact cu civilizaţia urbană.
        Din punct de vedere politic, cetăţenii comunii par derutaţi şi nu prea au încredere în conducători, comuna find reinfiinţată în anul 2004. Locuitorii comunei au încredere cel mai mult în biserică şi apoi în şcoală, de fapt, în situaţii critice cetăţenii consultă cadrele didactice în problemele sociale şi chiar politice.
        Asadar, scoala, ca instituţie de învăţământ, se raportează la condiţiile economice, sociale, culturale şi chiar politice ale aşezării în care se află.

        I.2. Analiza resurselor umane, materiale şi financiare ale şcolii

        Cu toate că în vremurile de început oamenii nu ştiau carte, au existat şi preocupări de acest gen, fapt ce se datora în special bisericii. Au rămas în istorie preotul Anton si dascălul Dima, care de bunăvoie făceau acasă la ei, pe timpul iernii, scoală.
        Dacă până în anul 1864 cei care doreau să înveţe urmau şcoala la Suraia, odată cu legea obligativităţii învăţământului, dată de către domnitorul Cuza Vodă, la Bilieşti s-a înfiinţat o şcoală ce funcţiona într-o cameră a primăriei. Locaţia iniţială devine cu timpul neîncăpătoare, iar din ordinul domnului ministru Spiru Haret se construieşte o şcoală cu două săli de clasă. Aceasta a funcţionat cu un singur post până în 1913, când vine şi al doilea învăţător. Între 1916 şi 1918 această clădire este distrusă, după care până în 1925 funcţionează într-o casă cu chirie.
        Cu timpul, sunt construite patru săli de clasă, iar între 1925-1930 se înfiinţează o şcoală cu dou clase şi în cătunul Sasu. Datorită creşterii numărului de elevi, la şcoala mare din Bilieşti a fost necesară construirea unui local de şcoală cu încă patru săli de clasă, laboratoare, construcţia finalizându-se în 1962.
        În prezent, atât Şcoala nr. 1, cât şi Grădiniţa Piticot au fost reabilitate datorită fondurilor alocate în vara anului 2005, în urma inundaţiilor, realizându-se progrese în acest sens şi prin sprijinul comunităţii locale.
        Poziţia şcolii faţă de sat este centrală şi cu ieşire la şosea, construcţia şcolii este solidă, unitatea este bine întreţinută şi funcţionabilă, cu încălzire centrală şi apă curentă, are o curte spaţioasă, ca loc de recreaţie pentru elevi şi dispune de o biblioteca scolară cu un număr de 5623 volume.
        La Scoala cu clasele I-VIII Bilieşti învaţă elevi care provin din satul Bilieşti şi din cătunul Sasu. Important este faptul că toţi copiii au încredere în şcoală, frecventând cursurile cu regularitate (rata absentismului şi a abandonului şcolar fiind minime). Asta dovedeşte că şcoala rămâne o instituţie serioasă, respectată de elevi şi de familiile acestora şi că resursele umane se străduiesc să păstreze tradiţiile bune ale învăţământului românesc.
        Din documentele şcolare rezultă că elevii din şcolile de pe raza comunei Bilieşti, judeţul Vrancea au fost instruiţi şi educaţi cu grijă şi atenţie, fapt ce se reflectă în realizarea carierei acestor elevi; majoritatea absolvenţilor şcolii urmează cursurile şcolare profesionale şi licee de specialitate, iar un număr mai redus a urmat o formă de învăţământ superior în domeniile: învăţământ, medicină, informatic, economic, militar, tehnic.
        In ultimii doi ani majoritatea elevilor absolvenţi ai celor opt clase au trecut examenul de testare la Evaluarea Naţională şi toţi s-au înscris la licee.
        Concluzia ce se desprinde din analiza rezultatelor la învăţătura ar fi că tinerii din aceasta zonă au interes pentru a-şi ridica nivelul de cunoaştere şi au preocupări în direcţia orientării spre o carieră.
© Copyright 2010. Scoala BILIEŞTI - Toate drepturile rezervate.
Design by SC SOFTAGORA SRL